Skapa & Servicegruppen

Skapa & Servicegruppen

I Skapa & Servicegruppen är det sysselsättning med betoning på skapande verksamhet.
Här jobbar vi med:
-Skapande i textil och trä.
-Musik & rörelse.
-Lärande genom skapande.
-Utearbete.