Parkgruppen

Parkgruppen

I Parkgruppen är det sysselsättning med inriktning på vaktmästeri, snickeri och vedhantering.
Här jobbar vi med:
-Röjning av skog & kapning av ved.
-Arbete i egen verkstadslokal.
-Skötsel av parker i Tranås.