Industri & Mediagruppen.

Industri & Mediagruppen

På Industri & Mediagruppen är vår huvudsyssla industrijobb, men vi har även en Mediagrupp.
Här jobbar vi med:
-Monteringsjobb från Euroform, OEM och Helag.
-Lappar, listor, mallar med mera till våra verksamheter.
-Vår egen tidning Solsidan.
-Vår egen hemsida.