Länkar

Länk till Jonas hemsida, en deltagare i Mediagruppen: https://www.jonas.dagligverksamhettranås.se

Vid intresse av att börja i Daglig verksamhet finns det en länk här till hur man går tillväga;
https://www.tranas.se/familjomsorg/funktionsnedsattning/ansokaomstodlssosol.6736.html